paslaugoskvad

Psichologinis konsultavimas ir psichoterapija

Konsultacijų trukmė - 50 minučių. Konsultuoju suaugusiuosius (nuo 18 m.) lietuvių kalba. 

Konsultacijos vyksta Vilniuje, Liejyklos gatvėje. Yra galimybė dirbti virtualiai, tačiau visada siūlau bent keletą sykių susitikti ir gyvam kontaktui.

Už konsultacijas atsiskaityti galima grynais arba pavedimu. 

Ko galima tikėtis iš psichologinių konsultacijų?

Individualus suaugusiųjų konsultavimas - tai dviejų žmonių, psichologo ir kliento, santykiu pagrįstas procesas. Šis procesas apibrėžtas tam tikromis sąlygomis, tokiomis kaip nekintantis konsultacijos laikas, užmokestis, konfidencialumas, psichologo nešališkumas. Pirmos konsultacijos skiriamos konsultavimo sąlygų aptarimui, situacijos ar problemos tyrinėjimui, konsultavimo tikslų išsikėlimui, kliento gyvenimo istorijos peržvelgimui. Klientui ir psichologui svarbu suprasti, kad didesniems tikslams ir pokyčiams reikia daugiau laiko ir nuolatinio psichologo ir kliento santykio. Tuo tarpu konkretesni, mažesni tikslai ir pokyčiai gali pasijusti ir po keleto konsultacijų.
Po pirmųjų konsultacijų prasideda tolesnis procesas. Jis gali trukti įvairų laiko tarpą (priklausomai nuo išsikeltų tikslų). Konsultacijos tampa mažiau direktyvios, klientas jose atsakingas už turinį ir gali kalbėti apie tai, kas jam aktualu, svarbu, kas iškyla konsultacijos akimirką. Psichologo darbas yra klausytis kliento su nešališka nuostata, atspindėjimo, klausimų, asociavimo metodais padėti klientui geriau suprasti situacijas, temas, apie kurias klientas kalba. Tai padeda gilinti kliento savęs pažinimą, pastebėti seniau nepastebėtus asmenybės bruožus, vertybes, nuostatas, elgesio būdus.
Pasiekus pirmiau išsikeltus tikslus psichologinis procesas neprivalo būti užbaigiamas. Gali būti keliami nauji tikslai, o darbas tęsiamas.

etnoter

Grupiniai užsiėmimai

Grupiniai užsiėmimai - tai užsiėmimai, kuriuose svarbi poveikio priemonė yra grupės narių santykiai. Psichologas čia užima tarpininko, moderatoriaus ir grupės narių įgalintojo veikti vaidmenį.

Vedu etnoterapinius ir psichoedukacinius užsiėmimus suaugusiems.

Kokybinių tyrimo metodų taikymo, (refleksyviosios) teminės analizės supervizijos

Teikiu supervizijas tiems, kas atlieka kokybinius tyrimus ir juose taiko teminės analizės, autoetnografijos, sisteminės kokybinių tyrimų sintezės metodus. Supervizija - tai vienas iš svarbių būdų suteikti savo kokybiniam tyrimui dar daugiau kokybės.

Supervizijos trunka 50 minučių, jų metu aptariame tyrimo tikslą, vyksmą, tyrimo duomenų rinkimą, duomenų analizę, interpretaciją ir rašto darbo arba mokslinio straipsnio visumą.