Bench Blur Chair 161029 (1)

Psichologinis konsultavimas ir psichoterapija

Konsultacijas teikiu susitikus gyvai arba per "Skype", jų trukmė - 50 minučių. Konsultuoju suaugusiuosius ir paauglius (nuo 14 m.) lietuvių kalba. 

Konsultacijos vyksta Vilniuje, Gedimino prospekte.

Konsultacijos kaina - 20 eurų. Atsiskaitymas grynais arba pavedimu.

Ko galima tikėtis iš psichologinių konsultacijų?

Individualus suaugusiųjų (nuo 18 metų) konsultavimas - tai dviejų žmonių, psichologo ir kliento, santykiu pagrįstas procesas. Šis procesas apibrėžtas tam tikromis sąlygomis, tokiomis kaip nekintantis konsultacijos laikas, užmokestis, konfidencialumas, psichologo nešališkumas. Pirmos konsultacijos skiriamos konsultavimo sąlygų aptarimui, situacijos ar problemos tyrinėjimui, konsultavimo tikslų išsikėlimui, kliento gyvenimo istorijos peržvelgimui. Klientui ir psichologui svarbu suprasti, kad didesniems tikslams ir pokyčiams reikia daugiau laiko ir nuolatinio psichologo ir kliento santykio. Tuo tarpu konkretesni, mažesni tikslai ir pokyčiai gali pasijusti ir po keleto konsultacijų.
Po pirmųjų konsultacijų prasideda tolesnis procesas. Jis gali trukti įvairų laiko tarpą (priklausomai nuo išsikeltų tikslų). Konsultacijos tampa mažiau direktyvios, klientas jose atsakingas už turinį ir gali kalbėti apie tai, kas jam aktualu, svarbu, kas iškyla konsultacijos akimirką. Psichologo darbas yra klausytis kliento su nešališka nuostata, atspindėjimo, klausimų, asociavimo metodais padėti klientui geriau suprasti situacijas, temas, apie kurias klientas kalba. Tai padeda gilinti kliento savęs pažinimą, pastebėti seniau nepastebėtus asmenybės bruožus, vertybes, nuostatas, elgesio būdus.
Pasiekus pirmiau išsikeltus tikslus psichologinis procesas neprivalo būti užbaigiamas. Gali būti keliami nauji tikslai, o darbas tęsiamas.

Individualus 14-17 metų jaunuolių konsultavimas - tai procesas, į kurį įtraukiami ir paauglio tėvai. Pirmas susitikimas dažniausiai organizuojamas kartu su klientu ir jo tėvais ar globėjais (arba vienu iš jų) ir skiriamas susipažinimui bei konsultavimo tikslų aptarimui. Toliau konsultavimas tęsiamas dirbant individualiai su paaugliu. Kas keletą konsultacijų susitinkama su tėvais.

Backlit Clouds Dusk 853168 (1)

Grupiniai užsiėmimai

Grupiniai užsiėmimai - tai užsiėmimai, kuriuose svarbi poveikio priemonė yra grupės narių santykiai. Psichologas čia užima tarpininko, moderatoriaus ir grupės narių įgalintojo veikti vaidmenį.

Vedu etnoterapinius ir psichoedukacinius užsiėmimus suaugusiems.